توسعه پایدار، الگویی از بهره ­برداری منابع است که هدف آن برآوردن نیازهای انسان، همگام با حفاظت از محیط­ زیست می باشد، به شیوه­ ای که نه تنها نیاز نسل های حاضر را برآورد نماید بلکه قادر به تامین نیاز نسل های بعدی نیز باشد. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، توسعه است. هدف ساتبا توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای بهره وری انرژی در راستای اهداف توسعه پایدار صنعت برق کشور است.

توسعه پایدار 3

مرتبط :

گزارش های عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر نقشه پراکنش نیروگاه های تجدیدپذیر نمودارها و جداول اطلاعاتی hse