ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
احمدرضا توکلی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - سرپرست دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی

کارشناسی ارشد

لیسانس عمران- آب، از دانشگاه تبریز
فوق لیسانس مهندسی عمران- مدیریت ساخت

رئیس اداره نظارت مدیریت مهندسی، رئیس گروه رسیدگی ، مدیر رسیدگی به قراردادها در سازمان آب و برق خوزستان
رئیس گروه پیاده سازی نظام فنی و اجرایی، رئیس اداره قراردادها و مدیر امور بازرگانی در سانا
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادها، مدیر کل تدوین وتسهیل مقررات در ساتبا

88084648

88084648

88085006-9

231

9

اهم فعالیت های دفتر: تهیه و ابلاغ قراردادهای خرید برق تضمینی، تهیه تغییر مقادیرها، الحاقیه ‎ها و اصلاحیه‌ها، برگزاری مناقصه های داخلی و بین المللی، برگزاری مزایده‌ها، رسیدگی به کلیه کارهای حقوقی سازمان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به احمدرضا توکلی