ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
سارا آهنگر
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

کارشناسی ارشد

مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری تهران

88086863

88086863

88085006-9

243

5

اهم فعالیت های دفتر: -تدوین واجرای سیاست های کلی توسعه منابع انسانی وپشتیبانی سازمان -انجام امور جذب ونگهداشت نیروی انسانی -تدوین واجرای برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی سازمان -پیاده سازی واستقرار نظام های مدیریتی نوین -تدوین واجرای برنامه های دولت الکترونیک -طراحی واستقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -انجام امور جذب منابع مالی ونظارت وثبت اسناد حسابداری

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سارا آهنگر