ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
احمدرضا توکلی
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی - مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی

کارشناسی ارشد

سرپرست دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیر دولتی ساتبا به مدت 5 ماه
رئیس گروه رسیدگی به امور سرمایه گذاران و بررسی صورتحسابهای ساتبا به مدت یکسال
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای ساتبا به مدت 18 ماه
رئیس گروه رسیدگی به امور سرمایه گذاران ساتبا به مدت یکسال
مجری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی سابا به مدت 6 سال
رئیس گروه مدریت مصرف انرزی ساختمان سابا به مدت 8 سال

021-88374001

021-88374005

27

اهم فعالیت های دفتر: صدور و تمدید پروانه احداث/احداث صادرات/بهره برداری، بررسی و تایید درخواست های ثبت نام و ثبت طرح از طریق سامانه، صدور معرفی نامه برای اخذ مجوزهای سه گانه، انجام استعلام برای صدور پروانه بهره برداری، ارائه گزارشها و آمارهای مورد نظر، رسیدگی و صدور صورتحساب نیروگاه ها، رسیدگی و رفع مشکلات و موانع سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر، ارائه برنامه های چشم انداز توسعه بخش تجدیدپذیر کشور، تهیه سامانه نرم افزاری شامل سرمایه گذاران، توسعه دهندگان و ... بخش تجدید پذیر کشور، تهیه بانک اطلاعاتی شامل دارندگان پروانه احداث، قراردادهای خرید تضمینی برق، بهره برداران و ...

ارسال ایمیل

ارسال پیام به احمدرضا توکلی