ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
محمد علی رمضانی
معاونت فنی و مهندسی - معاون فنی و استانداردها

کارشناسی ارشد

1- کارشناس دفتر انرژی های نو-وزارت نیرو
2- سرپرست گروه هیدروژن وبیوماس در دفتر انرژی های نو
3- رئیس گروه هیدروژن وبیوماس در دفتر انرژی های نو
4- مدیر دفتر تحقیقات در سازمان انرژی های نو ایران
5- معاون فنی اجرائی در سازمان انرژی های نو ایران
6- عضو هیئت مدیره سازمان انرژی های نو ایران
7- مشاور فنی و اجرائی مدیر عامل سازمان انرژی های نو ایران
8- کارشناس دفتر بازرسی
9- معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

88084683

88084685

24

اهم فعالیت های دفتر: -مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های ملی در خصوص پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژیهای تجدید پذیر و ارزیابی ظرفیت‌های منابع و شناسایی مناطق مستعد (بادی، فتوولتائیک، خورشیدی حرارتی، زمین گرمایی، زیست توده، برقابی کوچک، امواج، هیدروژن، پیل سوختی و سایر -مدیریت و نظارت بر تدوین اطلس‌های میان مقیاس و ریز مقیاس انرژی‌های تجدیدپذیر. -مدیریت و نظارت بر تهیه و تدوین اسناد متاسب و اولویت بندی پروژه‌ها برای ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر. -مدیریت و نظارت بر تهیه بسته‌های حمایتی شامل معرفی زون‌های پرپتانسیل شناسایی شده در کشور به همراه اطلاعات فنی مربوطه با هدف توسعه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ظرفیت بالا. -مدیریت و نظارت بر ارزیابی تلفیقی اطلاعات انرژی با هدف اولویت بندی و تعیین سهم پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر (بادی، فتوولتائیک، خورشیدی حرارتی، زمین گرمایی، زیست توده، برقابی کوچک، امواج، هیدروژن، پیل سوختی، و سایر) با توسعه نرم افزارهای مدل سازی و بانک اطلاعاتی تجدیدپذیر. -مدیریت و نظارت بر تعیین اولویت توسعه انرژی در کشور با همپوشی ارزیابی تلفیقی هر استان در راستای آمایش سرزمین تجدیدپذیرها. - مدیریت و نظارت بر تدوین سناریوها و مدل‌های تلفیقی جهت تعیین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور. -مدیریت و نظارت بر تهیه بسته‌های سرمایه گذاری با هدف پاسخگویی به نیاز توسعه دهندگان و سرمایه گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر. - مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های حوزه بهره وری تجهیزات انرژی بر انرژی و بهره وری تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی -مدیریت و نظارت بر فعالیت‌ها در حوزه استانداردهای مورد نیاز انرژی‌های تجدیدپذیر و ضوابط مرتبط با شبکه هوشمند و تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر. - مدیریت و نظارت بر تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات در زمینه بهبود بهره وری انرژی در بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی برق. -تدوین برنامه عملیاتی بار سرمایشی کشور و تهیه نقشه راه، اطلس آن و پایش مستمر فنی – اقتصادی اثر بخشی راهکارهای اجرایی آن. -مدیریت بر تعیین صلاحیت و کنترل پروژه و نظارت فنی مهندسی بر نیروگاه‌های احداث شده و در حال احداث. -مدیریت و نظارت بر مطالعات امکانسنجی و کنترل طراحی تفصیلی نیروگاه‌های در حال احداث و عملیات میدانی و بازدیدهای دوره‌ای از نیروگاه‌های احداث شده و در حال احداث. -مدیریت بر نظارت فنی بر مقادیر تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و صرفه جویی برق بهره وری شده و بررسی فنی صورت وضعیت‌ها و صورتحساب‌های عملیات فنی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، فرآیندهای منجر به صرفه جویی برق بهره وری شده. - مدیریت و نظارت بر سامانه شبکه هوشمند برق، سیستم‌های مدیریت بار، تأمین برق خودروهای الکتریکی و سیستم‌های ذخیره سازی انرژی برق. -مدیریت و نظارت بر شناسایی و تحلیل و ارزیابی شرکت‌های توانمند در حوزه‌های مشاوره و اجرای پروژه‌های صنعت تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق. -مدیریت و نظارت بر مطالعات و ارزیابی فنی – اقتصادی انواع فناوری‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با هدف توسعه زیرساخت‌های این صنعت. -مدیریت و نظارت بر مطالعه اجتماعی و عمومی برای بومی سازی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های بهره وری انرژی. -مدیریت و نظارت بر پروژه‌های امکانسنجی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جنبه‌های فنی مانند طراحی نیروگاه، چیدمان تجهیزات، انجام عملیات میدانی و بررسی نتایج تست‌های فنی مانند آزمایش مکانیک خاک و لرزه سنجی و همچنین مطالعات زیست محیطی و تحلیل اقتصادی نیروگاه‌ها برای سرمایه گذاری. -مدیریت و نظارت بر شناسایی و ارزیابی آثار و مخاطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی در انواع پروژه‌های بهره وری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. و ارائه راه کارها و دستورالعمل‌های مرتبط. -مدیریت و نظارت بر همکاری‌های ملی و بین المللی و مشارکت فعال در کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و تفاهم نامه‌های بین المللی در حوزه تغییر اقلیم.

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد علی رمضانی