ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
علی شب نورد
معاونت فنی و مهندسی - مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه

کارشناسی ارشد

ارزیابی و پتاسنیل سنجی منابع انرژی های تجدید پذیر
نظارت بر اجرای نیروگاه های تجدید پذیر

88377293

88084563

22

اهم فعالیت دفتر: •مدیریت و نظارت بر روند برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به بهره‌برداری رسیده بخش غیردولتی با هدف بررسی جامع فنی صورتحساب‌های ارائه شده ، • مدیریت، نظارت و کنترل روند پیشرفت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش غیردولتی ، •تهیه، تدوین و بروزرسانی بانک اطلاعات عمومی و فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی در حال احداث و به بهره‌برداری رسیده ، • بررسی و نظارت فنی صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک ، •انجام هماهنگی "پلمپ کنتور" در اتصال به شبکه برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و "استعلام‌های فنی، حفاظتی و سیستم اندازه‌گیری" جهت صدور پروانه با شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، •نظارت بر سامانه مدیریت جامع نیروگاه‌های پشت بامی (مهرسان) جهت صدور صورتحساب‌های شرکت های توزیع نیروی برق، •تهیه دستورالعمل محاسبه برق تزریق نشده نیروگاه های تجدیدپذیر به شبکه، •پیگیری امور مربوط به معافیت های گمرکی تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و استانداردهای مربوطه، •مطالعه و تهیه گزارشات و دستورالعمل های فنی مرتبط با صدور گواهی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر، •نظارت بر تهیه اسناد فنی مناقصات بین‌المللی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در اتصال به شبکه سراسری، •شناسایی و تدوین بانک اطلاعاتی شرکت های فعال حوزه تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی (سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با پیمانکاران و مشاوران، •پیگیری تدوین نظام‌نامه "بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق" در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، •تدوین بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان کالا/تجهیزات و خدمات تخصصی حوزه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی فناوری های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی به منظور تدوین فهرست واجدین صلاحیت تولیدکنندگان کالا و تجهیزات

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علی شب نورد