ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
اکبر شعبانی کیا
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری - مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری

دکترای تخصصی (PhD)

دکتری شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تهران
کارشناس شیمی دانشگاه رازی

مدیر کل دفتر توسعه فناوری و حمایت های فنی و مشاوره ای ساتبا
معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
مدیر دفتر تحقیقات و فناوری های نو سازمان انرژی های نو ایران
رییس گروه اطلاعات و فناوری های نوین سازمان انرژی های نو ایران

عضو هیات مدیره سازمان انرژی های نو ایران

عضو کمیته های تخصصی تدوین نقشه راه اسناد توسعه فناوری در زمینه های انرژی های تجدیدپذیر( زیست توده، زمین گرمایی و انرژی خورشیدی)

دبیر و عضو کمیته تحقیقات سازمان انرژی های نو ایران

عضو کمیته های تخصصی تدوین استاندارد در زمینه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر

88579696

88374002

21

اهم فعالیت های دفتر: -مطالعه و شناسایی فناوری های نوین، آینده پژوهی و تدوین نقشه راه توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق ، -ارتباط با پژوهشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و مجموعه های دانش بنیان و مدیریت پروژه های پژوهشی با محوریت اجرا توسط زیرساخت های موجود در کشور ، -رصد و دیده بانی فناوری های نوین انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، -شناسایی و ساماندهی آزمایشگاه های مرجع و معتمد و تدوین بانک اطلاعاتی مربوطه ، -شناسایی، ظرفیت سنجی و شبکه سازی امکانات کشور در حوزه پژوهش و توسعه فناوری ، -تدوین بانک اطلاعات متخصصین، پژوهشگران مراکز علمی، قطب های پژوهشی و صنعتی ، -بررسی و تحلیل نیازهای فناورانه کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، -بررسی و شناسایی نیازهای فناورانه پیشروی صنایع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق کشور ، -تدوین مکانیزم های مناسب برای شناخت و احصای اولویت های پژوهشی کشور در زمینه تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، -ساماندهی، هدایت و حمایت از پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان با هدف ارتقای توانمندی ملی،اشتغال زایی و بومی سازی ، -شناسایی، تعریف تدوین طرح های کلان ملی با هدف تامین نیازهای فناورانه کشور ، -شناسایی و ساماندهی قطب های پژوهشی ، -مدیریت فرایند بررسی و ارزیابی تولید کنندگان تجدید پذیر به منظور تعیین میزان قابلیت ساخت داخل (30% ضریب تشویقی ساخت داخل) ، -تدوین بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات و کالاهای تجدید پذیر ، -تدوین برنامه های اجرایی و تعیین اولویت های توسعه ای در حوزه آموزشی در دو شاخه تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، -برنامه ریزی جهت مدیریت متمرکز و یکپارچه فعالیت های آموزش های تخصصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ، -طراحی مکانیزم های لازم به منظور توسعه کمی و کیفی آموزشی های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، -تدوین برنامه های عملیاتی جهت ایجاد و توسعه ارتباط با نهادها و مراکز آموزشی ذی ربط با حوزه های تجدیدپذیر و بهره وری برق ، -برنامه ریزی جهت حمایت و هدایت نوآوران، مخترعین، مبتکرین و سربازان نخبه در حوزه های تجدیدپذیر و بهره وری برق ، -ایجاد و توسعه ارتباط بهینه با دانشگاه ها و مراکز علمی- تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با آموزش های تخصصی جهت ارتقای توانمندی های نیروی انسانی و افزایش اثربخشی فعالیت ها در دو حوزه تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، -ایجاد و توسعه همکاری با مراکز و ارگان های متولی امر به منظور نیازسنجی و اجرای آموزش های مرتبط ، -برنامه ریزی جهت هماهنگی و اجرای همایش ها، کارگاه های آموزشی، سمینارها و وبینارهای آموزشی تخصصی ، -تدوین بانک اطلاعاتی دوره های آموزشی مصوب مرتبط در کشور

ارسال ایمیل

ارسال پیام به اکبر شعبانی کیا