اهم فعالیت های دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه

• مشارکت در استفاده از ظرفیت های ماده 12 رفع موانع تولید برای نظارت بر احداث و بهره برداری 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
• نظارت بر طرح های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع بزرگ کشور
• نظارت بر احداث و بهره برداری از نیروگاه های کوچک مقیاس خورشیدی
• مشارکت در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر با اهداف صادرات برق
• مدیریت و نظارت بر روند برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به بهره‌برداری رسیده بخش غیردولتی با هدف بررسی جامع فنی صورت حساب‌های ارائه شده
• مدیریت، نظارت و کنترل روند پیشرفت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش غیردولتی
• تهیه، تدوین و بروزرسانی بانک اطلاعات عمومی و فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی در حال احداث و به بهره‌برداری رسیده
• بررسی و نظارت فنی صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
• انجام هماهنگی "پلمپ کنتور" در اتصال به شبکه برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و "استعلام‌های فنی، حفاظتی و سیستم اندازه‌گیری" جهت صدور پروانه با شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق
• نظارت بر سامانه مدیریت جامع نیروگاه‌های پشت بامی (مهرسان) جهت صدور صورت حساب‌های شرکت های توزیع نیروی برق
• مشارکت در تهیه دستورالعمل های فنی مرتبط با محاسبه برق تزریق نشده نیروگاه های تجدیدپذیر به شبکه
• مشارکت در تهیه دستورالعمل های فنی مرتبط با استفاده نیروگاه های تجدیدپذیر استخراج رمز ارز
• پیگیری امور مربوط به معافیت های گمرکی تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و استانداردهای مربوطه
• مطالعه و تهیه گزارشات و دستورالعمل های فنی مرتبط با صدور گواهی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر
• نظارت بر تهیه اسناد فنی مناقصات بین‌المللی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در اتصال به شبکه سراسری
• شناسایی و تدوین بانک اطلاعاتی شرکت های فعال حوزه تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی (سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با پیمانکاران و مشاوران)
• پیگیری تدوین نظام‌نامه "بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق" در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
• تدوین بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان کالا/تجهیزات و خدمات تخصصی حوزه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی فناوری های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی
 

عناوین طرح های پژوهشی پیشنهادی در حوزه نظارت بر نیروگاه های تجدیدپذیر