طرح افزایش کارایی تولید در نیروگاه­ های بخاری و گازی

* نصب سیستم خنک­ کاری هوای ورودی

محل اجرا

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (MW)

توضیحات

6 واحد نیروگاه گازی زاهدان

(سیستان و بلوچستان)

16

اجرای سیستم فاگ در 6 واحدگازی با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

(یزد)

26

اجرای سیستم مدیا با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

نیروگاه سیکل ترکیبی قم

(قم)

25

اجرای سیستم فاگ با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

(فارس)

26

اجرای سیستم مدیا در 2 واحد گازی با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

6 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

(فارس)

72

اجرای سیستم مدیا در 6 واحد گازی F9 با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

4 واحد نیروگاه سیکل­ترکیبی منتظرقائم

(البرز)

44

اجرای سیستم فاگ با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

6 واحد نیروگاه شهیدرجایی

(قزوین)

75

اجرای سیستم فاگ در 3 بلوک با هدف افزایش ظرفیت توان تولید و راندمان

جمع کل

284

 

* بازسازی بویلر

محل اجرا

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (MW)

توضیحات

(لوله­های ری هیت) نیروگاه بندرعباس

(هرمزگان)

27

جهت کاهش نشتی بخار

(لوله­های سوپر هیت) نیروگاه بندرعباس

(هرمزگان)

10

جهت کاهش نشتی بخار

جمع کل

37