طرح مداربسته نمودن آسیاب سیمان شماره دو شرکت سیمان اردستان با استفاده از سیستم سپراتور

àکارخانۀ سیمان اردستان

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (KW)

میزان صرفه‌جویی سالانه(KWH)

800

5.000.000