براساس بند (2) مصوبه جدید وزیرمحترم نیرو به شماره 1400/15224/20/100 مورخ 1400/02/25، انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق از ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر با ظرفیت منصوبه تا حداکثر 10 مگاوات، با نرخ معادل 1.40 نرخ‌های موضوع مصوبه شماره 98/33560/20/100 مورخ 1398/07/20 و رعایت شرایط بند(2) بلامانع می‌باشد.
مطابق آخرین مصوبه ابلاغی وزیرمحترم نیرو، درصورتی‌که ظرفیت نیروگاه کمتر از ده (10) مگاوات باشد، ساتبا مجاز به انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق براساس ارقام جداول زیر می‌باشد.

ردیف

انواع نیروگاه‌ها

نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات­ساعت)

1

 

زیست توده*

لندفیل

5670

سایر فرآیندهای زیستی(بیوشیمیایی) از جمله: هاضم بیهوازی

7350

کلیه فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله: زباله­سوزی، گازی‌سازی و پیرولیز

7770

2

مزرعه بادی(با ظرفیت ده مگاوات و کمتر)

7644

3

مزرعه خورشیدی (با ظرفیت ده مگاوات و کمتر)

8918

4

زمین گرمایی (شامل حفاری و تجهیزات)

8918

5

تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآی

دهای صنعتی

5278

6

آبی کوچک (به ظرفیت 10 مگاوات و کمتر)

بر روی رودخانه‌ها (رودخانه‌ای یا جریانی)

6916

بر روی خطوط لوله انتقال آب و فاضلاب و تاسیسات جانبی سدها (پای سد و خطوط انتقال)

5915

7

سامانه پیل‌های سوختی

8/9004

8

توربین‌های انبساطی

2912

به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها، نرخ پایه خرید تضمینی برق از فن‌آوری-های زیست توده (ردیف 1 جدول فوق) دو برابر تعیین می‌گردد.

ردیف

مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب

نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات‌ساعت)

1

بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر

10374

2

خورشیدی

با ظرفیت 200 کیلووات و کمتر

12740

با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر

14560

براساس تبصره(2) بند 2-1 مصوبه وزیرمحترم نیرو به شماره 1400/15224/20/100 مورخ 1400/02/25، پله مربوط به مولدهای خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر به 200 کیلووات و کمتر تغییر می‌یابد.
بعلاوه، مطابق همین بند، حداکثر پرداخت نقدی صورتحساب ها در هر دوره، متناسب با بودجه‌های تخصیصی ساتبا می‌باشد. بدیهی است تسویه مانده طلب فروشنده برق تجدیدپذیر توسط وزارت نیرو (ساتبا) بصورت نقدی مشروط به دریافت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده از دولت و یا حصول منابع تخصیصی دیگر خواهد بود. در عین حال، کما فی السابق مانده پرداخت نشده مطالبات با ثبت در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد)، جزو مطالبات بخش خصوصی از دولت و قابل وصول بروش های متداول از جمله تهاتر بدهی با دولت، حواله سوخت صرفه جویی شده، اوراق مالی، اسناد خزانه و ... می باشد.
از دیگر موارد مهم این مصوبه بند 2-3- است، مطابق این بند، مبلغ تعرفه برای کلیه نیروگاه‌های موضوع این مصوبه بجز نیروگاه‌های بادی، مشمول اعمال ضریب سه پله کاهش نرخ خرید (پس از اعمال کلیه ضرایب) در ابتدای سال‌های هشتم، دوازدهم و شانزدهم می‌باشند. این ضریب برابر 60 درصد می‌باشد. در خصوص نیروگاه‌های بادی مطابق مصوبات قبلی عمل خواهد گردید.
شایان ذکر است ساتبا برای تشویق متقاضیان احداث نیروگاه با ظرفیت بالای 10 مگاوات،کما فی السابق به صورت دوره ای نسبت به برگزاری مناقصه بر اساس سقف جدید اعلامی در مصوبه فوق‌الذکر اقدام می‌نماید.
درصورت تصویب و اجرای آئین نامه تحویل سوخت صرفه جویی شده، مکانیزم مناقصه یاد شده با روش مورد اشاره در بند 1 مصوبه مذکور جایگزین می‌گردد.