سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق / سرمایه گذاری / راهنمای تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر

راهنمای تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها از طریق نیروگاه های تجدید پذیر

در حال حاضر تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها از طریق نیروگاه های تجدید پذیر برای متقاضیان به دو روش صورت می پذیرد.
الف)متقاضیان استخراج رمز ارزهای موجود که دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند
در این صورت امکان تامین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر به دو صورت می باشد:
1- امکان تامین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر موجود (دارای قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا)

 

 

 

2- امکان تامین برق از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر

• مراحل ثبت درخواست پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر از طریق مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور 

  1. مراجعه به سامانه g4b.ir به آدرس http://www.g4b.ir 
  2. جستجوی عبارت تجدیدپذیر در بخش جستجو بر اساس عنوان مجوز/ کسب و کار
  3. انتخاب گزینه "صدور مجوز" پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک
  4. ثبت نام به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی و اتصال به درگاه ساتبا
  5. انتخاب گزینه پروانه احداث خود تامین برای مصرف در رمزارز

ب) متقاضیان جدید اخذ جواز تاسیس مراکز استخراج رمز ارزها
برای این دسته از متقاضیان در صورتی جواز تاسیس مراکز رمز ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد که اقدام به تامین برق از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر جدید نمایند مراحل کار به شرح ذیل می باشد:
گام اول: مراجعه به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت درخواست از طریق مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور 
گام دوم:همانند مراحل ثبت درخواست پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر از طریق مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور