اطلاعات تماس با سازمان

آیکن2

آدرس تهران - شهرک قدس – انتهای بلوار شهید دادمان(پونک باختری) - جنب بزرگراه یادگار امام - ساختمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) کد پستی 1468612122 - صندوق پستی IR 1169-14665

آیکن3

 

تلفن: 9 الی88085006 9821+ و   3 الی 88084771 9821+

آیکن4

 

نمابر: 88086970 9821+

آیکن1

 

پست الکترونیکی سازمان: info@satba.gov.ir

نقشه