آرشیو اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری البرز
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر و پاک و بهینه سازی و ارتقای بهره وری برق با استانداری البرز در سفر استانی معاون وزیر نیرو و بهره وری انرژی برق انجام شد.
امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری زنجان
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و بهینه سازی و ارتقای بهره وری برق با استانداری زنجان در سفر استانی معاون وزیر نیرو و بهره وری انرژی برق انجام شد .
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر برای محرومیت زدایی در دستور کار دولت / انرژی های تجدیدپذیر دیگر گران نیست
سخنگوی سازمان ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) درباره احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران گفت: هم از نظر اقتصادی و زیست محیطی و هم از نظر عدم وابستگی به آب و مصرف انرژی در محل، ضرورت دارد که ایران به سمت تجدیدپذیرها برود.
امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری همدان
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر و پاک و بهینه سازی و ارتقای بهره وری برق با استانداری همدان در سفر استانی معاون وزیر نیرو و بهره وری انرژی برق انجام شد.
افزایش نیاز کشور به توسعه فناوری و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
تفاهم نامه " توسعه همکاری های علمی و فناورانه دوجانبه به منظور بهره مندی از دستاوردهای علمی، فناوری و امکانات طرفین برای توسعه فناوری و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در کشور " میان ساتبا و جهاد دانشگاهی به امضا رسید.
امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری اصفهان
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر و پاک و بهینه سازی و ارتقای بهره وری برق با استانداری اصفهان در اولین سفر استانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق در سال ۱۴۰۱ انجام شد.
ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد برای احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی
معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا گفت: برنامه احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید به تصویب شورای اقتصاد رسیده و مصوبه آن نیز روز گذشته ابلاغ شده است.
« قبلی صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »