هاضم بستر سیال بی‌هوازی (AFBR)
در راکتورهای بستر سیال بی‌هوازی، باکتری ها به صورت یک لایه میکروبی بر روی سطح ذرات حامل رشد می‌کنند. این ذرات حامل می‌توانند جامداتی نظیر شن، کربن فعال، کوارتز، آلومینا، آنتراسیت و کریستو بالیت باشند.
ذرات ریز دارای سطح تماس بالایی هستند به طوریکه مساحت سطحی هر متر مکعب از این ذرات به 3000 متر مربع و غلظت باکتری های رشد کرده بر روی سطح آنها به g/lit30 می‌رسد. در این نوع راکتورها جریان خوراک از پایین راکتور و از طریق یک توزیع کننده جریان وارد می‌گردد. وجود یک جریان برگشتی که بخشی از پساب خروجی از راکتور را به طور مداوم به داخل راکتور برگشت می‌دهد، باعث ایجاد سیالیت در ذرات جامد می‌گردد. برای اینکه ذرات جامد از یک طرف به حالت سیالیت درآیند و از طرف دیگر از داخل راکتور خارج نگردند، لازم است سرعت جریان برگشتی بین دو محدوده سرعت مینیمم سیالیت ذرات و سرعت حمل ذرات قرار داشته و کنترل گردد.
با توجه به اینکه در این نوع راکتورها از ذرات ریز که در حالت سیالیت و طغیان قرار دارند، استفاده می‌گردد، لذا میزان انتقال جرم و اختلاط مواد در آنها عالی می‌باشد. این امر باعث می‌گردد تا مواد آلی موجود در خاک به محض ورود خوراک به راکتور، خود را بر روی لایة میکروبی تشکیل شده بر روی ذرات رسانده وبا نفوذ در این لایه میکروبی توسط باکتریهای اسیدوژن و متانوژن به اسیدهای چرب فرار و نهایتاً بیوگاز تبدیل شوند. بنابر این می‌توان سرعت بارگیری مواد را در این راکتورها بسیار بالا انتخاب کرد. دیگر مزایای این نوع راکتورها عبارتند از:
- آب بردگی باکتریها به دلیل چسبندگی آنها به ذرات حامل به حداقل می‌رسد.
- ذرات حامل آزادانه حرکت می‌کنند، لذا راکتور کمتر دچار مشکل گرفتگی می‌شود.
- وجود غلظت بالای باکتری در راکتور باعث می‌گردد تا راکتور در برابر بروز شوکهای مختلف مقاومتر و پایدارتر باشد.
- وجود خواص انتقال جرمی عالی در راکتور این امکان را می‌دهد که پسابهای با بارآلودگی بسیار پایین‌نیز بتوانند در راکتور با راندمان بالا تصفیه گردد. طیف وسیعی از پسابهای صنعتی نظیر پساب صنایع شیمیایی، غذایی، لبنی، بطری شویی و ... و همچنین فاضلابهای شهری در واحدهای پایلوت و آزمایشگاهی راکتورهای بستر سیال بی‌هوازی در شرایط عملیاتی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول شمارة مشخصات عملیات بعضی از این واحدهای پایلوت ارائه شده است.

زیست توده 23