به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

لازم به ذکر است ، کلیه نیروگاه های به بهره برداری رسیده در حوزه انرژی های تجدیدپذیر می توانند فیلم مستند ساخت نیروگاه خود را به این سازمان ارسال نمایند تا در بخش هایی که به این منظور در سایت ایجاد گردیده ، بارگذاری و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.