به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت:

ابلاغ می کنم؛ مسئول هر دستگاهی در تابستان آب و برق و هزینه بیشتری از پارسال مصرف کرد، برکنارش کنید.