به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تاکید وزیر محترم نیرو در خصوص بهره وری و ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک - برنامه نگاه اول -شبکه اول

وزیر نیرو

رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت:

ابلاغ می کنم؛ مسئول هر دستگاهی در تابستان آب و برق و هزینه بیشتری از پارسال مصرف کرد، برکنارش کنید.

بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری ، همیشه پیشرو بوده بطوری که 92 درصد از کل میزان سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از سوی این بخش بوده است .کلیپ فوق به نقش و اهمیت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف کشور اشاره دارد .