به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

انجام امور نگهبانی

مناقصه

93/4

سازمان انرژی های نو ایران

سازمان انرژی های نو ایران

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/93

1-نام و نشانی کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

تهران - شهرک قدس انتهای بلوار شهید دادمان - جنب بزرگراه یادگار امام (ره) - ساختمان امور انرژی وزارت نیرو - طبقه سوم - اتاق 320- تلفن: 88084688 دورنگار: 88362160 - وب سایت :http://www.suna.org.ir

2-موضوع مناقصه:  انجام امور نگهبانی

3- برآورد اولیه موضوع مناقصه: شانزده میلیارد و صد و شصت میلیون (000ر000ر160ر16) ریال

4- مدت زمان و محل انجام کار: 12 ماه -  سایت نیروگاههای طالقان، مشکین‌شهر، شیراز، ساوه، بابائیان و معلمان سمنان

5- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات

6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000ر000ر55 ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

7- واجدین شرایط :

دارندگان تأیید صلاحیت معتبر از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس پیشگیری ناجا) در زمینه موضوع مناقصه و صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضا جامعه حسابداران رسمی برای سال 92

کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت سه روز ( به جز پنجشنبه، جمعه)، با در دست داشتن کپی تأیید صلاحیت معتبر برای فعالیت‌های فوق‌الذکر به همراه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000ر150) ریال به حساب سپهر شماره 2195188502006 طرح فن آوری، به نام سازمان انرژیهای نو ایران و با مراجعه به نشانی فوق‌الذکر، اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، مهرو امضا در تاریخ مندرج در اسناد مناقصه، به همان نشانی مسترد نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 88084688 تماس حاصل فرمائید.

 

                                                                                          سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)