به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

احداث نیروگاه پایلوت ارزیابی مخزن زمین گرمایی سبلان (مشکین شهر) به ظرفیت 5 مگاوات به روش EPC

مناقصه

92/4

سازمان انرژی های نو ایران

سازمان انرژی های نو ایران

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/92

 

    سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) در نظر دارد مناقصه­ای را با شرایط زیر و با رعایت و اجرای کلیه مقررات ضوابط مربوطه برگزار نماید :

1- موضوع مناقصه : احداث نیروگاه پایلوت ارزیابی مخزن زمین گرمایی سبلان (مشکین شهر) به ظرفیت 5 مگاوات به روش EPC

2- برآورد اولیه موضوع مناقصه : چهارصد و پنجاه میلیارد (450,000,000,000) ریال

3- مدت زمان و محل انجام کار : 30 ماه و محل انجام کار سایت نیروگاه زمین­گرمایی مشکین‌شهر

4- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات برای سه ماه قابل تمدید باشد.

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار (1,356,500,000) ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

6- واجدین شرایط : دارندگان تأیید صلاحیت پایه 2 طرح و ساخت (Epc) در رسته برق و تولید نیرو یا با مشارکت پیمانکار و مشاور با رهبری پیمانکار که صلاحیت پیمانکار در پایه 2 رشته نیرو و مشاور متناسب  در رشته تولید، توزیع و انتقال نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  و دارای ظرفیت آزاد کاری باشند

7- مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد : کپی تأیید صلاحیت مندرج در بند 6 آگهی برای فعالیت‌های فوق‌الذکر به همراه معرفی­نامه کتبی

8- هزینه خرید اسناد مناقصه : 1,000,000 ریال به حساب شماره 2195188504002 بانک صادرات به نام سازمان انرژیهای نو ایران

9- پیمانکار موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده سال 91 که توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی ، حسابرسی گردیده است به همراه اسناد ارزیابی ارائه نمایند. در صورتی که صورتهای مالی مذکور ارائه نگردد از بررسی اسناد ارائه شده خودداری می­گردد.

کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی اول و حداکثر تا سه روز از انتشار آگهی نوبت دوم ( به جز پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل)، با ارایه درخواست کتبی و با مراجعه به نشانی : تهران، شهرک قدس،  جنب بزرگراه یادگار امام(ره)، انتهای بلوار شهید دادمان، ساختمان امور انرژی، سازمان انرژیهای نو ایران،  طبقه سوم، امور بازرگانی، اطاق 320 ، اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا مجاز، حداکثر تا چهارده روز پس از انتشار آخرین آگهی، به نشانی فوق الذکر مسترد و رسید دریافت نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 88084688 تماس حاصل فرمائید

                                                                                                       سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)