به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

تجدید مناقصه _ انجام امور حمل و نقل

مناقصه

92/1

سازمان انرژی های نو ایران

سازمان انرژی های نو ایران

آگهی  تجدید مناقصه عمومی شماره 1/92

انجام امور حمل و نقل

 

1-نام و نشانی کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

تهران - شهرک قدس انتهای بلوار شهید دادمان - جنب بزرگراه یادگار امام (ره) - ساختمان امور انرژی وزارت نیرو - طبقه سوم - اتاق 320- تلفن: 88084688 دورنگار: 88362160 - وب سایت :http://www.suna.org.ir

2-موضوع مناقصه:  انجام امور حمل و نقل (سواری جهت جابجایی پرسنل)

3- برآورد اولیه موضوع مناقصه: سه میلیارد و هفتصد و  پنجاه میلیون  (000ر000ر750ر3) ریال

4- مدت زمان و محل انجام کار: 12 ماه و محل انجام آن در ماموریتهای درون شهری تهران و برون شهری سایر شهرهای ایران.

5- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات

6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000ر750ر17 ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی و الحاقیه های بعدی آن

7- واجدین شرایط : کلیه شرکتهای دارای تعیین صلاحیت معتبر (کد حمل و نقل) از سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

 

کلیه واجدین شرایط میتوانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 3 روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) با ارائه صلاحیت معتبر و درخواست کتبی و واریز مبلغ 000ر150 ریال به شماره 2195188503004 بانک صادرات ایران  به نام سازمان انرزیهای نو ایران با مراجعه به نشانی فوق الذکر (بند 1) اسناد مناقصه را خریداری  و پس از تکمیل، مهر و امضاء نموده و در تاریخ مندرج در اسناد تحویل نمایند در ضمن  جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 88371617 تماس حاصل فرمائید.

 

                                                                                   سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)