به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

احداث واحد نمونه 5 مگاوات نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر به روش EPC

مناقصه

34

رادکام

رادکام

آگهی فراخوان  تجدید مناقصه عمومی شماره 8/89

فراخوان شناسایی پیمانکار

    سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) در نظر دارد مناقصه­ای را با شرایط زیر و با رعایت و اجرای کلیه مقررات ضوابط مربوطه برگزار نماید :

1- موضوع مناقصه : احداث واحد نمونه 5 مگاوات  نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر به روش EPC

2- برآورد اولیه موضوع مناقصه : یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال

3- مدت زمان و محل انجام کار : 12 ماه و محل انجام کار: سایت نیروگاه زمین­گرمایی مشکین‌شهر

4- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :سه میلیارد و شش صد میلیون(3,600,000,000) ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

6- واجدین شرایط : دارندگان تأیید صلاحیت پایه 2 طرح و ساخت در رسته برق، رشته و گرایش برق- تولید نیرو یا مشارکت پیمانکار و مشاور با رهبری پیمانکار که صلاحیت پیمانکار در پایه 2 رشته نیرو و مشاور با پایه 2 در رشته تولید توزیع و انتقال نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  و دارای ظرفیت آزاد کاری باشند

7- مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد : کپی تأیید صلاحیت مندرج در بند 6 آگهی برای فعالیت‌های فوق‌الذکر به همراه معرفی­نامه کتبی

8- پیمانکار موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده سال 88 که توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی ، حسابرسی گردیده است به همراه اسناد ارزیابی ارائه نمایند. در صورتی که صورتهای مالی مذکور ارائه نگردد از بررسی اسناد ارائه شده خودداری می­گردد.

کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته ( به جز پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل)، با ارایه درخواست کتبی و با مراجعه به نشانی : تهران - شهرک قدس –  جنب بزرگراه یادگار امام(ره) – انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) – سازمان انرژیهای نو ایران – ساختمان امور انرژی –  طبقه سوم - امور بازرگانی - اطاق 320 ، اسناد ارزیابی را دریافت و پس از تکمیل، مهرو امضا حداکثر تا چهارده روز پس از انتشار آخرین آگهی، به نشانی فوق الذکر مسترد و رسید دریافت نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 88084688 تماس حاصل فرمائید

                                                                                                     سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)