به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

انجام امور حمل و نقل

مناقصه

رادکام

رادکام

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه­گران - مناقصه عمومی شماره 9/89
انجام امور حمل و نقل
 
 
1-نام و نشانی کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
تهران - شهرک قدس – انتهای بلوار شهید دادمان - جنب بزرگراه یادگار امام (ره) - ساختمان امور انرژی وزارت نیرو - طبقه سوم - اتاق 320- تلفن: 88084688 دورنگار: 88362160 - وب سایت :http://www.suna.org.ir
2-موضوع مناقصه:  انجام امور حمل و نقل
3- برآورد اولیه موضوع مناقصه: یک میلیارد و ششصد و پنجاه و نه میلیون و شصت هزار (000ر060ر659ر1) ریال
4- مدت زمان و محل انجام کار:12 ماه و محل انجام آن در ماموریتهای درون شهری تهران و برون شهری سایر شهرهای ایران.
5- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000ر953ر82 ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی و الحاقیه های بعدی آن
7- واجدین شرایط : کلیه شرکتهای دارای تعیین صلاحیت معتبر (کد حمل و نقل) از سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران
 
کلیه واجدین شرایط میتوانند ار تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) با ارائه صلاحیت معتبر و درخواست کتبی با مراجعه به نشانی فوق الذکر (بند 1) اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل در تاریخ ذکر شده در اسناد تحویل و رسید دریافت نمایند در ضمن جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 88371617 تماس حاصل فرمائید.
این آگهی صرفا به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی متقاضیان است و تکمیل وارسال اسناد ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای مشارکت در مناقصه برای آنان ایجاد نمی نماید
 
                                                                                        
 
سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)