به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

خرید یک دستگاه Coiled Tubing

مناقصه

رادکام

رادکام

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
مناقصه شماره 4/89
 
1-نام و نشانی کارفرما:    سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
تهران - شهرک قدس – انتهای بلوار شهید دادمان - جنب بزرگراه یادگار امام (ره) - ساختمان امور انرژی وزارت نیرو - طبقه سوم - اتاق 320- تلفن: 88084688 دورنگار: 88362160 - وب سایت:http://www.suna.org.ir
2-موضوع مناقصه:   خرید یک دستگاه coiled Tubing
3- مدت زمان و محل انجام کار: هشت ماه – مشکین شهر
4- مدت اعتبار پیشنهادات:     سه ماه از آخرین مهلت ارسال پیشنهادات
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :   000ر000ر500ر3 ریال و مطابق با آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
6- واجدین شرایط :
دارندگان صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضا جامعه حسابداران رسمی
کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت پنج روز ( به جز پنجشنبه، جمعه)، با در دست داشتن معرفینامه کتبی و با مراجعه به نشانی فوق‌الذکر، اسناد ارزیابی را دریافت و پس از تکمیل، مهرو امضا در تاریخ مندرج در اسناد ارزیابی، به همان نشانی مسترد و رسید دریافت نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 88084688 تماس حاصل فرمائید.
این آگهی صرفا به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی متقاضیان است و تکمیل وارسال اسناد ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای مشارکت در مناقصه برای آنان ایجاد نمی نماید.
 
 
                                                                                          سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)