به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

پراکنش مولدهای کیلوواتی تجدیدپذیر  بر اساس شرکت های توزیع نیروی برق

 موقعیت جغرافیایی نیروگاه های  مگاواتی تجدیدپذیر