به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

انرژی بادی:

سرمایه گذاران، توسعه دهندگان، سازندگان تجهیزات و سایر ذینفعان می توانند مهمترین استانداردهای فناوری باد را که در قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر این سازمان نیز مد نظر است، در این صفحه مشاهده نمایند. شایان ذکر است که برای سامانه های باد تا انتهای آذر 97 تعداد 22 استاندارد از میان استانداردهای بین المللی تدوین شده است. ضمنا متن کامل استانداردهای دارای کد و نشان ملی از وب سایت سازمان ملی استاندارد قابل دریافت می باشد.

1- استانداردهای مرحله طراحی

ردیف

عنوان

شماره استاندارد

1

توربین های بادی-بخش1: الزامات طراحی

Wind turbines- part 1:Design requirements

IEC 61400-1

2

الزامات طراحی برای توربین های بادی کوچک

Part 2: Design requirements for small Wind turbines

IEC 61400-2

3

الزامات طراحی برای توربین های بادی دور از ساحل 

Part 3: Design requirement for off shore wind turbines

IEC61400-3

 

2- استانداردهای مرحله تامین تجهیزات

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

الزامات طراحی گیربکس توربین بادی

Wind turbines—Design requirements for wind turbine gearboxes

IEC61400-4

2

واژه بین المللی برق- قسمت 415: سیستم های ژنراتور توربین باد

International Electro technical Vocabulary - Part 415: Wind turbine generator systems

IEC60050-415

3

توربین های بادی - قسمت 23: تست سازه ای کامل در مورد تیغه های روتور

 Wind turbines - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades

IEC61400-23

4

بخش 16 ترانسفورماتور قدرت: برای برنامه های کاربردی توربینهای  باد

Power transformers part 16: for wind turbines applications

IEC60076-16

 

3- استانداردهای مرحله نصب و اجرا

ردیف

عنوان

شماره استاندارد

1

جرثقیل جهت نصب توربین بادی- ارزیابی بار باد

Cranes - Wind load assessment

ISO 4302

2

الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO/IEC17025

 

4- استانداردهای مرحله اتصال به شبکه

ردیف

عنوان

شماره استاندارد

1

استاندارد برای اتصال به شبکه برای منابع توزیع شده با سیستم قدرت الکتریکی

Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power System

IEEE1547-1-2

2

رعایت کد شبکه 

Grid code compliance

ISO/IEC17025

 

5- استانداردهای مربوط به بهره برداری

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد ملی

1

ارتباطات برای پایش و کنترل نیروگاههای بادی-شرح کلی اصول و مدل ها

Part 25-1: Communications for monitoring  and control of wind power plants–Overall description of principles and models

INSO - IEC 61400-25-1

2

ارتباطات برای پایش و کنترل نیروگاههای بادی-مدل های اطلاعاتی Windturbines-Part25-1:Communicationsfor monitoring

and control of wind power plants–information models

INSO- IEC 61400-25-2

3

قسمت 25-3: ارتباط برای پایش و کنترل نیروگاه‌های بادی مدل‌های تبادل اطلاعات

Wind turbines– Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants– Information exchange models qualification and type approval

INSO- IEC 61400-25-3

4

توربین‌های بادی قسمت 25-4: ارتباط برای پایش و کنترل نیروگاه‌های بادی نگاشت به پروفایل ارتباطی

Wind turbines–Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants–Mapping to communication profile

 INSO-IEC 61400-25-4

5

توربین‌های بادی قسمت 25-5: ارتباط برای پایش و کنترل نیروگاه‌های بادیآزمودن انطباق

Wind turbines– Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants– conformance testing

INSO-IEC 61400-25-5

6

اندازه گیری های عملکرد توان توربین های بادی مولد انرژی الکتریکی WIND TURBINES-PART 12-1: power performance measurement of electricity producing wind turbines 

INSO-IEC 61400-12-1

7

 دسترسی مبتنی بر زمان برای سیستم‌های تولید توربین بادی

Time-based availability for wind turbine generating systems

 IEC 61400-26-1

8

 قابلیت دسترسی به تولید برای توربین‌های بادی

Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines

IEC 61400-26-2

9

اندازه گیری و ارزیابی مشخصات کیفیت توان توربین های بادی متصل به شبکه

WIND TURBINES-PART 21: measurement and assessment of power quality

 IEC 61400-21

10

عملکرد برق توربین های بادی تولید برق بر مبنای آنومومتری ناسل

Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry

 IEC 61400-12-2

11

توربین های بادی- قسمت 27-1: مدل­های شبیه سازی الکتریکی- توربین های بادی

Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models -Wind turbines

IEC 61400-27-1

12

روش آزمون برای تست عملکرد سیستم های تبدیل انرژی باد

Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion Systems

ASTM-E-1240-88

13

روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری باد سطح با استفاده از سنسورهای باد و آنمومترهای روتور

Standard Test Method for Measuring Surface Wind by Means of Wind Vanes and Rotating Anemometers

ASTM-D-4480

14

آزمایش اولتراسونیک برای فرآیند روتور فولادی توربین و ژنراتور

Standard Practice for Ultrasonic Examination of Turbine

and Generator Steel Rotor Forgings

ASTM-A418

15

روش آزمون استاندارد برای کارکرد آنومومتر

Standard Test Method for Determining the Performance of a Cup Anemometer or Propeller Anemometer

ASTMD5096

16

طول عمر توربین های بادی

Lifetime extension of wind turbines

DNVGL-ST-0262

17

توربین‌های بادی - قسمت 14 : اعلام سطح قدرت صدا و مقادیر صدا

Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values

IEC61400-14

18

تکنیک های اندازه گیری نویز صوت

Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques

IEC61400-11

19

اندازه‌گیری بارهای مکانیکی

Wind turbines –Part 13: Measurement of mechanical loads

IEC61400-13

20

مجموعه توربین-اندازه گیری انتشار و انتقال نویز صدا- مهندسی و روش پیمایش

Turbines and turbine sets -- Measurement of emitted airborne noise - Engineering/survey method

ISO 10494 : 2018  

21

توربین‌های بادی - قسمت 24 : حفاظت در برابر صاعقه

 Wind turbines - Part 24: Lightning protection

IEC61400-24