به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

انرژی بادی:
یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر، انرژی باد است. باد یکی از شاخصه‌های اصلی انرژی خورشیدی و هوای متحرک است. اما از جمله دلایل تمایل کشورها برای افزایش ظرفیت تولید برق بادی، مزایای بسیار زیاد این روش تولید انرژی الکتریکی است. چراکه انرژی بادی در دسترس، تجدیدپذیر و پاک است، در همه جای دنیا وجود دارد و همچنین در مقایسه با استفاده از انرژی سوخت‌های فسیلی، میزان کمتری گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کند.
مقوله رعایت استاندارد در زمینه های انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی باد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رعایت استانداردهای تدوین شده توسط مراجع معتبر درتمام جوانب مربوط به این امر ضروری است. این استانداردها شامل مراحل طراحی و ساخت، انتخاب مواد، نصب و راه اندازی و ... می باشد.
فهرست استانداردهای ملی:
- خاطر نشان می سازد متن کامل این استانداردها از طریق درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد قابل دریافت می باشد.
- در خصوص انرژی باد و توربین های بادی تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1397 تعداد 21 استاندارد از میان استانداردهای بین المللی تدوین ملی شده است.
- اولویت بندی و تعیین استانداردهای الزامی منضم به قرارداد مرتبط با این فناوری، در دست بررسی می باشد.