به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

سرمایه گذاران، توسعه دهندگان، سازندگان تجهیزات و سایر ذینفعان می توانند مهمترین استانداردهای فناوری زیست توده را که در قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر این سازمان نیز مد نظر است، در این صفحه مشاهده نمایند. شایان ذکر است که برای سامانه های زیست توده تا انتهای آذر 97 تعداد 67 استاندارد از میان استانداردهای بین المللی تدوین شده است. ضمنا متن کامل استانداردهای دارای کد و نشان ملی از وب سایت سازمان ملی استاندارد قابل دریافت می باشد.

ا- استانداردهای مرحله طراحی (در دست تهیه)
2- استانداردهای مرحله تامین تجهیزات(در دست تهیه)
3- استانداردهای مرحله نصب و اجرا(در دست تهیه)
4- استانداردهای مرحله اتصال به شبکه(در دست تهیه)
5- استانداردهای مرحله بهره برداری (در دست تهیه)