به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

سامانه های زیست توده:
با بزرگ تر شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها و گسترش صنایع و کارخانه ها، مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در ایران سالانه بیست میلیون تن زباله تولید می‌گردد که بخش قابل توجهی از آن به‌صورت مهندسی و بهداشتی تثبیت و خنثی‌سازی نمی‌گردند.
یکی از قدیمی ترین و مرسوم ترین روش های دفع پسماند، روش دفن در زیر خاک میباشد. در این روش می باید بسترسازی مناسب برای جلوگیری از نفوذ شیرابه به آب های زیرزمینی و نشت بیوگاز تولیدی به جو به علت اثرات شدید گل خانه گاز متان صورت پذیرد. زباله سوزی راه حل دیگری برای دفع پسماندها میباشد که از سال ها قبل در کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا مرسوم بوده است. ارزش حرارتی زباله، کمبود زمین در بسیاری مناطق و آلودگی هایی که دفن پسماندها در محیط زیست و آب های زیرزمینی ایجاد می کنند، از جمله مواردی است که سبب توسعه استفاده از زباله سوزها شده است.
در حوزه تولید برق از منابع زیست‌توده، با توجه به اولویت‌های زیست‌محیطی کشور در حوزه پسماندهای شهری، فاضلاب و زائدات کشاورزی و دامی، وهمچنین پتانسیل بالای تولید انرژی از این منابع به علت حجم تولید آن در کشور، اولویت اصلی ساتبا حذف آلاینده‌های ناشی از این موارد و توسعه تولید انرژی برق از آن‌ها تعیین گردیده است. بر این اساس زباله‌سوزی به عنوان اولویت اول در کنار هضم بی‌هوازی و لندفیل سه فناوری هستند که برق تولیدی از آن‌ها با قراردادهای بیست ساله تضمینی از سرمایه‌گذاران خریداری می‌گردد. در حوزه استانداردسازی نیز جهت دستیابی هر چه بهتر به اهداف سازمانی، فناوری‌های یاد شده مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

فهرست استانداردهای ملی:
- خاطر نشان می سازد متن کامل این استانداردها از طریق درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد قابل دریافت می باشد.
- در خصوص فناوری حامل های زیست توده تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1397 تعداد 67 استاندارد از میان استانداردهای بین المللی تدوین ملی شده است.
- اولویت بندی و تعیین استانداردهای الزامی منضم به قرارداد مرتبط با این فناوری، در دست بررسی می باشد.