به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تدوین ضوابط فنی و استانداردهای انرژی های تجدیدپذیر:
استانداردسازی در فناوری های تجدیدپذیر یکی از ضرورت ها در توسعه استفاده از این منابع تامین کننده انرژی، می باشد. استانداردسازی و پیاده سازی استانداردها، نقش بسیار اساسی را در چرخه عمر فناوری های انرژی های تجدیدپذیر از مرحله تحقیق و توسعه تا مرحله تجاری سازی، انتشار و نفوذ تکنولوژی بازی می کند.
در این میان تدوین آئین نامه، دستورالعمل ها و استانداردهای جدید، استفاده از نتایج تجربیات پایش، بروزرسانی و نظارت بر اجرا و پیاده سازی آنها، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
این موضوع در کلیه سیاست ها و برنامه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، حتی در تنظیم فرآیند خرید تضمینی برق از واحدهای مزبور بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد.
جهت ساماندهی نیازهای ذینفعان برون سازمانی در خصوص استانداردهای مربوط به انرژی های تجدیدپذیر در راستای توسعه و ترویج آنها در کشور، این سازمان درگام نخست نسبت به ارائه :
الف) استانداردهای دارای شماره ملی مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر
ب) دستورالعمل های فنی و نظارتی و یا پیش نویس های تهیه شده در کشور
ج) ارتباط با درگاه اینترنتی- وبسایت پایگاه های استانداردهای بین المللی
د) اقدامات بنیادین سازمان جهت پیاده سازی استانداردها در درگاه اینترنتی سازمان، اقدام نموده است.
• ذکر این نکته ضروری است که دستورالعمل‌هایی که به صورت پیش نویس ارائه گردیده است، پس از تائید و نهایی شدن آن‌ها بروزرسانی خواهند شد.

برخی از اقدامات و فعالیت های آتی
- پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های تهیه شده در راستای پیاده سازی استانداردها از جمله اهداف و فعالیت های آتی در این حوزه می باشد.
- همکاری و حمایت در تدوین استانداردهای مربوط به حوزه انرژی های تجدیدپذیر

ارتباط با درگاه اینترنتی پایگاه های استانداردهای بین المللی

آدرس درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد کشور         www.isiri.gov.ir

- آدرس درگاه اینترنتی مراکز استانداردهای بین المللی

(www.iec.ch           (The International Electrotechnical Commission standards

 (https://www.astm.org             (Standard/standards-and-publications

( (https://standards.ieee.org           (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE


(https://www.iso.org/standards       (International Organization for Standardization

 

 خورشیدی فتوولتاییک  حوزه باد  حوزه زیست توده سایر حوزه ها