به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

استانداردهای معیار مصرف انرژی در حال بازنگری و تدوین
    بازنگری استاندارد ترانسفورماتورهای توزیع نیروی برق به شماره 13368
    تدوین استاندارد سیستم مدیریت انرژی در ساختمان (BMS)
    بازنگری استاندارد کولرهای گازی ( تجمیع 3 استاندارد)
    بازنگری استاندارد کابین های برودتی ویترینی به شماره 10637
    تدوین استاندارد سردخانه های صنعتی (جدید)
    تدوین استاندارد نوشابه های گازدار و ماء الشعیر( جدید)
    تدوین استاندارد آسانسور و بالابر و پله برقی (جدید)
    تدوین استاندارد پمپ های سانتریفوژ (جدید)
    بازنگری استاندارد صنایع آلومینیوم به شماره 8664
    بازنگری استاندارد کولرآبی به شماره 2-4910
    بازنگری استاندارد جارو برقی به شماره 10672
    بازنگری استاندارد اتو برقی به شماره 7872
    بازنگری استاندارد بخاری برقی به شماره 2-7374
    بازنگری استاندارد سماور برقی به شماره 7875
    بازنگری استاندارد بالاست لامپ های فلورسنت به شماره 10759
    بازنگری استاندارد بادزن ها از ظرفیت 170 تا 3500 مترمکعب به شماره 10634
    تدوین استاندارد روش های عمومی کمی سازی صرفه جویی انرژی ISO 50046
    تدوین استاندارد روش ها و قواعد کلی محاسبه اندازه گیری و صحه گذاری ISO 17741
    تدوین استاندارد محاسبه بازدهی و صرفه جویی انرژی در شهرها و کشورها ISO 17742