به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

فهرست استانداردهای فرآیندهای صنعتی (آخرین وضعیت)

ردیف

فرآیند و سامانه انرژی بر

شماره استاندارد ملی مرتبط

اولین تاریخ اعلام اجباری

تاریخ آخرین تجدید نظر

شماره چاپ

تاریخ اعلام اجباری تجدید نظر

1

سیمان- معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولیدی

7873

01/07/1386

1391

تجدید نظر اول+ اصلاحیه شماره 1

01/09/1396

2

آجر- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

7965

01/07/1386

1390

تجدید نظر اول

01/01/1391

3

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تولید آلومینیوم

8664

01/07/1386

-

چاپ اول

-

4

آهک- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

8665

01/07/1386

1391

تجدید نظر اول

01/01/1391

5

گچ- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

8666

01/07/1386

1391

تجدید نظر اول

01/01/1391

6

شیشه تخت و ظروف شیشه­ای- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

8667

01/07/1386

1391

تجدید نظر اول

01/01/1391

7

قند و شکر- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

8668

01/07/1386

1390

تجدید نظر اول

01/01/1391

8

خمیر و کاغذ- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

8669

01/07/1386

1393

تجدید نظر اول

01/01/1394

9

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی

9648

01/07/1387

-

چاپ اول

-

10

کاشی و سرامیک- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

9649

01/07/1387

1392

تجدید نظر اول+ اصلاحیه شماره 2

01/09/1396

11

تایر و تیوب- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

9650

01/07/1387

1390

تجدید نظر اول

01/01/1391

12

اوراق فشرده چوبی- معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید

9651

01/07/1387

1393

تجدید نظر اول

01/01/1394

13

روغن نباتی (تصفیه روغن نباتی و روغن­کشی) - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

9652

01/07/1387

1390

تجدید نظر اول

01/01/1391

14

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیندهای تولید آهن و فولاد

9653

01/07/1387

1392

تجدید نظر اول

01/07/1392

15

روغن موتور و تصفیه روغن کارکرده- معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید

11593

01/02/1389

1393

تجدید نظر اول

01/01/1394

16

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته گری چدن- روش قالب ماسه ای

11594

01/02/1389

-

چاپ اول

-

17

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع ریخته گری فوالد- روش قالب ماسه ای

11595

01/02/1389

-

چاپ اول

-

18

صنایع لبنی- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

11596

01/02/1389

1392

تجدید نظر اول

01/01/1393

19

پالایشگاه های نفت- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13369

01/07/1391

-

اصلاحیه شماره 1

-

20

الفین- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13370

01/01/1391

-

چاپ اول

-

21

آمونیاک- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13371

01/01/1391

-

چاپ اول

-

22

متانول- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13372

01/01/1391

-

چاپ اول

-

23

اوره- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13373

01/01/1391

-

چاپ اول

-

24

آروماتیک- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13374

01/01/1391

-

چاپ اول

-

25

معیار بازده خالص در واحدهای تبدیل کننده سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی (نیروگاه های حرارتی سوخت فسیلی) و به انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی به طور همزمان  CHP))

13375

01/02/1391

-

چاپ اول

-

26

تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی- تعیین معیار مصرف انرژی

13376

01/07/1391

-

اصلاحیه شماره 1

01/09/1396

27

تلمبه­خانه­­ها و خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی- تعیین معیار مصرف انرژی

13377

01/07/1391

-

اصلاحیه شماره 1

01/09/1396

28

پالایشگاه های گاز طبیعی- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

14156

01/07/1391

-

چاپ اول

-

29

گلخانه های تجاری- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

14300

اعلام اجباری نشده است.

-

چاپ اول

-

30

کمپوت و کنسرو- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

16747

01/01/1393

-

چاپ اول

-

31

کنسانتره و آبمیوه- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

16748

01/01/1393

-

چاپ اول

-

32

کنسانتره سرب و روی و شمش سرب و روی اولیه- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

16749

01/01/1393

-

چاپ اول

-

33

نمک­زدایی نفت خام- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

19579

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

34

گاز و گاز مایع (NGL) -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

19580

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

35

پالایشگاه های نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی- معیار مصرف انرژی در واحدهای یوتیلیتی

19581

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

36

واحد مرغداری- معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

19582

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

37

مس اولیه - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

2409

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

38

ساختمان­های غیر مسکونی

14254

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

39

ساختمان­های مسکونی

14253

در مرحله تعیین تاریخ اعلام اجباری می باشد.

 

 

لینک استانداردهای ملی اجباری شده        http://standard.isiri.gov.ir