به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تدوین معیار مصرف انرژی در تجهیزات، لوازم برقی و فرآیندهای صنعتی
اگرچه کشور ما ایران از غنی ترین منابع انرژی برخوردار است، اما تلف کردن و استفاده نادرست از انرژی، خسارات جبران ناپذیری را به منابع مالی و بودجه سالانه کشور تحمیل می کند. این هزینه، معادل تمام بودجه عمرانی کشور بوده که سالانه حدود پنج میلیارد دلار تخمین زده می شود.
محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انرژی در ایران، خارج شدن کشورمان از جرگه صادرکنندگان نفت از اواخر قرن حاضر و در نتیجه قطع درآمدهای ناشی از صدور نفت باعث می گردد که در صورت عدم برنامه ریزی لازم روند توسعه کشور به طور جدی تحت تأثیر قرار بگیرد . عدم کارآئی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فرآیند زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش آشکار می سازد.
در این میان یگانه راه برون رفت کشورهای درحال توسعه از تنگناهای فوق الذکر، همانا برنامه ریزی همه جانبه به منظور ارتقای بهره وری در کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی و خدماتی جوامع می باشد و لذا افزایش بهره وری انرژی و تغییر ساختار مصرف انرژی در جهت تقویت بخش های مولد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
میانگین مصرف ویژه انرژی صنایع کشور بالاتر از میانگین جهانی است. البته کارایی انرژی صنایع مختلف در ایران را نمی توان به راحتی با مقادیر جهانی آن مقایسه کرد زیرا ایران از نظر سیستم اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی شرایط خاصی دارد. اما آنچه مسلم است کارایی انرژی در صنعت کشور پایین بوده و پتانسیل بالایی برای اجرای طرح های بهینه سازی وجود دارد. با این شرایط اجرای صحیح معیارهای تدوین شده مصرف انرژی در کاهش شدت انرژی زیر بخش های مصرف کننده انرژی تاثیرگذار خواهد بود.
صنعت کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده که عمده‌ترین مشکل آن قدمت بالای صنایع است. مشکلات زیرساختی تولید که متاثر از وابستگی ما به درآمدهای نفتی است موجب شده که سایر بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور رشد کافی را نداشته باشند. این مشکلات نیز باعث پایین بودن نرخ بهره‌وری در صنایع کشور شده است. نرخ بهره‌وری در صنایع، رشد مصرف انواع حامل های انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن در این بخش اقتصادی و عدم توجه به استفاده بهینه از انرژی باعث افزایش مصرف انرژی در کشور شده است. از این رو توجه به مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره وری انرژی در صنایع به یک ضرورت تبدیل شده است.
یکی از ابزارهای غیر قیمتی و اضلاع چهارگانه مدیریت مصرف انرژی برای افزایش بازده انرژی، تدوین و اجرای استانداردهای فرآیندها و تجهیزات انرژی بر می باشد که در فصل چهارم قانون اصلاح الگوی مصرف نیز به آن اشاره شده است.
استانداردهای تدوین شده در حوزه بهره وری انرژی الکتریکی در سه گروه زیر تدوین شده است.
    - استاندارد ملی معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سامانه های انرژی بر
    - استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی در لوازم و تجهیزات انرژی بر
    - استانداردهای سیستم های مدیریت انرژی
تاکنون 39 استاندارد ملی معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سامانه های انرژی بر تدوین شده است که 31 استاندارد به صورت اجباری تعیین شده است.
کل استانداردهای ملی تدوین شده معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر برقی و هیدروکربوری 50 استاندارد می باشد که از این تعداد 34 استاندارد ملی معیار مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر برقی بوده که 23 استاندارد آن اعلام اجباری شده است.
ارتباط با درگاه اینترنتی پایگاه های استانداردهای بین المللی
آدرس درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد کشور www.isiri.gov.ir
آدرس درگاه اینترنتی مراکز استانداردهای بین المللی

(www.iec.ch                               (The International Electro technical Commission standards

 (www.astm.org                (Standard/standards-and-publications
(standards.ieee.org               (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association
(www.iso.org/standards          (International Organization for Standardization

 

 

 استانداردهای انرژی تدوین شده در تجهیزات و لوازم برقی    فهرست استانداردهای فرآیندهای صنعتی    فهرست لوازم و تجهیزات انرژی بر برقی دارای برچسب انرژی    استانداردهای معیار مصرف انرژی در حال بازنگری و تدوین