ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • محمد تقی زیاری [ مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ]
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  • آرش امیدی [ معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ]
  • سالار آتش پر گرگری [ مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ]
  • مجتبی لونی [ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ]
  • سجاد انجم شعاع [ مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ]
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
  • جواد حیاتی [ مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی ]
  • سارا آهنگر [ مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات ]
جعفر محمدنژاد سیگارودی
حوزه ریاست - مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد

رییس گروه تنظیم مقررات سانا

معاون اموربرنامه ریزی و توسعه سانا

مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساتبا

مدیر کل دفتر حوزه ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی ساتبا


88086737

88086737

6

اهم فعالیت دفتر: راهبری امور روابط عمومی، اطلاع رسانی، ترویج و آگاه سازی در حوزه های ماموریتی سازمان ، - راهبری توسعه ارتباطات و همکاری های بین المللی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، از طریق ارتباط با بخش های دولتی، عمومی و خصوصی خارجی و سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط ، - مدیریت ارتباطات و ساماندهی امور حوزه ریاست سازمان و تعاملات داخل سازمانی بخش های مختلف سازمان با دفتر ریاست و شخص معاون محترم وزیر و رئیس سازمان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به جعفر محمدنژاد سیگارودی