ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • محمد تقی زیاری [ مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ]
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  • آرش امیدی [ معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ]
  • سالار آتش پر گرگری [ مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ]
  • مجتبی لونی [ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ]
  • سجاد انجم شعاع [ مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ]
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
  • جواد حیاتی [ مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی ]
  • سارا آهنگر [ مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات ]
محمد تقی زیاری
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی - مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

کارشناسی

رئیس گروه حمایت های فنی و مشاوره در دفتر توسعه فناوری و حمایت های ساتبا فنی به مدت 2 سال
مدیریت دفتر برنامه ریزی انرژی، انفورماتیک و مدیریت اطلاعات سابا به مدت 8 سال
مدیر دفتر استاندارد، دستورالعل ها و آزمایشگاه ملی صرفه جوئی انرژی سابا به مدت 2 سال
مدیر ادارات نمایندگی و رئیس گروه بازیافت در سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) به مدت 8 سال

88377044

88377044

25

اهم فعالیت دفتر: -تدوین و بررسی طرح های پیشنهادی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی؛ -تدوین و به روز رسانی سند چشم انداز و نظارت بر شاخص های دستیابی به نتایج سند چشم آن؛ -تدوین شاخص های کلان ارزیابی طرح های منتخب، برنامه ریزی و نظارت بر پیشرفت آنها؛ -مدیریت و اجرای طرح های ملی توسعه منابع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی؛

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محمد تقی زیاری