ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • محمد تقی زیاری [ مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ]
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  • آرش امیدی [ معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ]
  • سالار آتش پر گرگری [ مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ]
  • مجتبی لونی [ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ]
  • سجاد انجم شعاع [ مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ]
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
  • جواد حیاتی [ مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی ]
  • سارا آهنگر [ مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات ]
محمود کمانی
ریاست سازمان - معاون وزیر و رییس سازمان

کارشناسی ارشد

88081416

88086970

2

معاون وزیر و رییس سازمان
نایب رییس هیات مدیره همراه اول
معاون منابع انسانی و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
مدیرعامل هولدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکتا
مدیرکل ارتباطات زمینی و ماهواره ای صدا و سیما

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محمود کمانی