ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • محمد تقی زیاری [ مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ]
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  • آرش امیدی [ معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ]
  • سالار آتش پر گرگری [ مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ]
  • مجتبی لونی [ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ]
  • سجاد انجم شعاع [ مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ]
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
  • جواد حیاتی [ مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی ]
  • سارا آهنگر [ مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات ]
جواد حیاتی
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد مدیریت مالی

کارشناس علوم اقتصادی (بازرگانی)


- مدیرنظام فنی اجرایی
- مدیر امور بازرگانی

88370008

88370008

15

اهم فعالیت دفتر: -برنامه ریزی و اجرای کلیه امور کارگزینی و نظام پرداخت کارکنان سازمان از قبیل انتصاب، ارتقاء، انتقال و ماموریت، مرخصی و کارکرد -برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور رفاهی، بیمه و حفظ و نگهداری اموال، تاسیسات و آسانسور و ساختمان ها، خوردوهای سازمانی و سایر خدمات عمومی سازمان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به جواد حیاتی