به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

کارکنان - نمایش درختی

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

دکتر ساتکین

محمد ساتکین

 • معاون وزیر و رییس سازمان
مهندس رمضانی

محمد علی رمضانی

 • معاون فنی و استانداردها
مهندس اکبری

محمد اکبری سیار

 • مدیرکل دفتر حمایت‌های فنی بهره وری انرژی و استانداردها
شب نورد

علی شب نورد

 • مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه
دکتر شعبانی کیا

اکبر شعبانی کیا

 • مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
عباسی

بشیر عباسی

 • مدیر اداره کل مالی و ذیحسابی
شهرابی فراهانی

محمد شهرابی فراهانی

 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
محمدنژاد

جعفر محمدنژاد سیگارودی

 • مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
مهندس نظری

علی نظری

 • مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه
مهندس دشتی

محمد دشتی آهنگر

 • مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
مهندس لونی

مجتبی لونی

 • مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی
دکتر صمدی

رضا صمدی

 • مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی
مهندس امیدی

آرش امیدی

 • معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
مهندس کبریایی طبری

غلامرضا کبریایی طبری

 • مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات
آقای حیاتی

جواد حیاتی

 • مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی
مهندس غلامی

میترا غلامی جورشری

 • مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر
مهندس زیاری

محمد تقی زیاری

 • مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
مهندس آتش پر

سالار آتش پر گرگری

 • مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات