کارکنان - نمایش درختی

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

محمدنژاد

جعفر محمدنژاد سیگارودی

 • مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
مهندس نظری

علی نظری

 • مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه
دکتر شعبانی کیا

اکبر شعبانی کیا

 • مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
دکتر کمانی

محمود کمانی

 • معاون وزیر و رییس سازمان
مهندس اکبری

محمد اکبری سیار

 • مدیرکل دفتر حمایت‌های فنی بهره وری انرژی و استانداردها
مهندس رمضانی

محمد علی رمضانی

 • معاون فنی و استانداردها
انجم شعاع

سجاد انجم شعاع

 • مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی
توکلی

احمدرضا توکلی

 • مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
شب نورد

علی شب نورد

 • مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه
مهندس لونی

مجتبی لونی

 • مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی
دکتر صمدی

رضا صمدی

 • مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی
مهندس امیدی

آرش امیدی

 • معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
خانم آهنگر

سارا آهنگر

 • مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات
آقای حیاتی

جواد حیاتی

 • مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی
مهندس زیاری

محمد تقی زیاری

 • مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
مهندس غلامی

میترا غلامی جورشری

 • مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر
مهندس آتش پر

سالار آتش پر گرگری

 • مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات