به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

نقشه سایت

صفحه نخست

درباره سازمان

معرفی سازمان

ارتباط مستقیم با مدیران

آلبوم تصاویر

پست الکترونیک

پست الکترونیکی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

ایمیل ایران انرژی

سرمایه گذاری

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های کوچک

راهنمای سرمایه گذاری در حوزه بهره وری انرژی

قرارداد تضمینی خدمات بهره وری انرژی

ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث نیروگاه

قوانین ، مقررات و ضوابط

پرداخت آنلاین کارمزد

راهنمای تولید برق تجدیدپذیر توسط مشترکین

عوارض برق

صادرات برق

مراحل احداث نیروگاه و صادرات برق تجدیدپذیر و پاک

فرم های مورد نیاز

پایگاه کودک و انرژی

استانداردها

تدوین ضوابط فنی و استانداردهای انرژی های تجدید پذیر

حوزه خورشیدی-فتوولتائیک

فهرست استانداردهای دارای کد و نشان ملی

فهرست استانداردهای درحال تدوین ملی توسط ساتبا

تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی

حوزه باد

فهرست استانداردهای دارای کد و نشان ملی

فهرست استانداردهای درحال تدوین ملی توسط ساتبا

تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی

حوزه زیست توده

فهرست استانداردهای دارای کد و نشان ملی

فهرست استانداردهای درحال تدوین ملی توسط ساتبا

تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی

تدوین و نظارت بر استانداردهای بهره وری انرژی

استانداردهای انرژی تدوین شده در تجهیزات و لوازم برقی

تدوین و بازنگری استانداردها

استاندارد فرآیندهای انرژی بر صنعتی

فهرست لوازم و تجهیزات انرژی بر برقی دارای برچسب انرژی

پایش کارایی انرژی تجهیزات و لوازم خانگی

استانداردهای معیار مصرف انرژی در حال بازنگری و تدوین

استانداردهای ملی انرژی های تجدیدپذیر

دبیرخانه کمیته های فنی استاندارد