اهم فعالیت های دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه

• مدیریت و نظارت بر روند برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به بهره‌برداری رسیده بخش غیردولتی  با هدف بررسی جامع فنی صورت حساب‌های ارائه شده
• مدیریت، نظارت و کنترل روند پیشرفت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش غیردولتی
• تهیه، تدوین و بروزرسانی بانک اطلاعات عمومی و فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی در حال احداث و به بهره‌برداری رسیده
• بررسی و نظارت فنی صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
• انجام هماهنگی "پلمپ کنتور" در اتصال به شبکه برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و "استعلام‌های فنی، حفاظتی و سیستم اندازه‌گیری" جهت صدور پروانه با شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق
• نظارت بر سامانه مدیریت جامع نیروگاه‌های پشت بامی (مهرسان) جهت صدور صورت حساب‌های شرکت های توزیع نیروی برق
• تهیه دستورالعمل محاسبه برق تزریق نشده نیروگاه های تجدیدپذیر به شبکه
• پیگیری امور مربوط به معافیت های گمرکی تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و استانداردهای مربوطه
• مطالعه و تهیه گزارشات و دستورالعمل های فنی مرتبط با صدور گواهی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر
• نظارت بر تهیه اسناد فنی مناقصات بین‌المللی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در اتصال به شبکه سراسری
• شناسایی و تدوین بانک اطلاعاتی شرکت های فعال حوزه تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی (سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با پیمانکاران و مشاوران
• پیگیری تدوین نظام‌نامه "بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق" در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
• تدوین بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان کالا/تجهیزات و خدمات تخصصی حوزه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی فناوری های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی به منظور تدوین فهرست واجدین صلاحیت تولیدکنندگان کالا و تجهیزات

برنامه های بلند مدت

گروه نظارت فنی و کنترل پروژه
1-تهیه، تدوین و بروزرسانی اطلاعات عمومی و فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی در حال احداث و به بهره‌برداری رسیده در سراسر کشور
2-بررسی و نظارت فنی به منظور صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
3-کنترل و پایش برنامه زمان‌بندی و پیگیری وضعیت پیشرفت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در دست احداث و اجرا از سوی بخش غیردولتی
4-ارائه گزارشات دوره‌ای پردازش و تحلیل آمارهای اطلاعات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
5-نظارت بر تهیه دستورالعمل خاموشی نیروگاه‌ها و پیگیری تحقق آن از طریق مکاتبه با مشاوران سازمان و شرکت در جلسات مشترک با معاونت سرمایه‌گذاری به منظور محاسبه صورت حساب خاموشی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و در نهایت تهیه پیش‌نویس دستورالعمل مربوطه
6-نظارت بر عملکرد و کنترل پروژه سازوکار شماره 6 با عنوان "تدوین سازوکار انسجام بخشی به روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش غیردولتی با هدف دستیابی به سهم 2% از ظرفیت کل نیروگاهی کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور" از طریق شناسایی معضلات، ارائه راهکارها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت رفع مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش غیردولتی در کشور
7-مدیریت، نظارت و کنترل بر اجرای ساز و کار جدید تحت عنوان "اثربخشی اجرای استانداردهای برچسب انرژی لوازم خانگی انرژی بر برقی شامل یخچال، فریزر، یخچال-فریزر، کولرهای آبی و گازی، ماشین لباسشویی، الکتروموتور و سیستم روشنایی" و ارائه گزارشات هر یک از موارد
8-انجام کلیه مکاتبات لازم جهت هماهنگی "پلمپ کنتور" به منظور اتصال به شبکه برق با شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق ‌منطقه‌ای و "استعلام‌های فنی، حفاظتی و سیستم اندازه‌گیری" جهت صدور پروانه با شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق
9-مدیریت و نظارت بر روند برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به بهره‌برداری رسیده بخش غیردولتی با هدف بررسی فنی صورت حساب‌های ارائه شده از سوی آنها و تطبیق آنها با مدیریت شبکه برق و تهیه نمودارهای میزان تولید برق و در صورت امکان مقایسه میزان تولید با ادوار گذشته
10-مدیریت، نظارت و کنترل روند پیشرفت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش غیردولتی در کشور با هدف دستیابی توسعه آنها در سبد انرژی کشور (بخش ساخت و ساز پویش "هر هفته الف-ب ایران" )
11-تدوین و بروزرسانی بانک اطلاعات عمومی و شناسنامه‌های فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی سراسر کشور
12-مشارکت در تهیه و تدوین پیش‌نویس الزامات، اسناد بالادستی، مستندات فنی، دستورالعمل‌های اجرایی و بهره‌برداری در راستای توسعه زیرساخت شبکه هوشمند و سامانه‌های کاربردی
13-بازرسی فنی دوره‌ای از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک اجرا شده در کشور و کنترل شرایط و پارامترهای مورد نیاز در راستای پرداخت صورت حساب‌های مربوطه
14-پایش و کنترل عملکرد فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور (پایش وضعیت سیستم اتصال به شبکه، بهره‌برداری سیستم سنجش و اندازه‌گیری و تدوین دستورالعمل‌ها)
15-نظارت بر اتصال به شبکه برق و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بر اساس قوانین و ضوابط تدوین شده (نظارت بر طراحی، اجرا و پلمپ کنتور و تدوین دستورالعمل‌ها)
16-مطالعه و بررسی بسترسازی توسعه سامانه شبکه هوشمند برق در کشور و مشارکت در تهیه، تدوین و نظارت بر اجرای نقشه اجرایی و فناوری سامانه شبکه هوشمند
17-مشارکت در تهیه و تدوین پیش‌نویس الزامات، اسناد بالادستی، مستندات فنی، دستورالعمل‌های اجرایی و بهره‌برداری در راستای توسعه زیرساخت شبکه هوشمند و سامانه‌های کاربردی

گروه تعیین صلاحیت مشاوران، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران
1-تدوین دستورالعمل‌های مناسب جهت تعیین صلاحیت و بروزرسانی لیست پیمانکاران و مشاورین فعال حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک کیلوواتی و مگاواتی سراسر کشور از طریق برگزاری فراخوان، ارزیابی و استخراج لیست بلند
2-ارتباط و تعامل با مراکز صاحب صلاحیت در حوزه انرژی (Certificate body centers) منجمله پژوهشگاه نیرو، TUV Nord و ...
3-نظارت بر عملکرد و کنترل پروژه سازوکار شماره 1 با عنوان "تدوین سیاست‌های جدید انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با مشورت شورای راهبردی" از طریق ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری با همکاری دفاتر مختلف فنی و مهندسی و سایر دفاتر دیگر سازمان (طرح‌های تجدیدپذیرو بهره‌وری، بودجه و حقوقی) و در نهایت آماده‌سازی اسناد مناقصات بین‌المللی خورشیدی و بادی و فراخوان آن
4-مشارکت در بررسی، ارزیابی، تهیه و تدوین فهرست شرکت های صاحب صلاحیت و مستعد سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای حوزه فناوریهای مرتبط سازمان
5-مشارکت در تدوین راهکارها و ارائه برنامه‌های کاربردی در جهت فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی به منظور جذب سرمایه‌ها
6-نظارت بر تهیه اسناد فنی مناقصات بین‌المللی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در اتصال به شبکه سراسری برق - بخش پروژه‌های ساز و کاری پویش هر"هفته الف-ب ایران
7-مشارکت در تدوین و بروزرسانی بانک اطلاعاتی شرکت های اسکو با هدف افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه صنعت بهینه‌سازی مصرف انرژی
8-شناسایی، بروزرسانی، تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان کالا/تجهیزات و خدمات تخصصی حوزه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی فناوریهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در زمینه "تدوین فهرست واجدین صلاحیت تولیدکنندگان کالا و تجهیزات" بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
9-پیاده سازی نظام‌نامه "بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق" در حوزه فناوریهای مرتبط از طریق همکاری مشترک با مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) در پژوهشگاه نیرو
10-تهیه، تدوین و بروزرسانی دستورالعمل‌ها و شرح خدمات مشاوره‌ای نظارت بر عملکرد فنی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
11-ارزیابی و ساماندهی ساز وکارها و فرآیندهای مورد نیاز جهت انتخاب پیمانکاران و مشاوران فعال حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
12-مشارکت در ایجاد بسترهای لازم و هم‌افزایی بیشتر میان صاحب‌نظران، ذینفعان، سرمایه‌گذاران، سازمان‌های مردم نهاد و ... در جهت تدوین مقررات توسعه‌ای برق تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی برق
13-مشارکت در تهیه پیش نویس مشوق‌های حمایتی از شرکت های خدمات انرژی در راستای توسعه بهره‌وری انرژی برق در حوزه‌های مختلف (ساختمان، صنعت و کشاورزی)
14-مشارکت در بررسی و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاران حوزه فناوریهای مرتبط و ارائه نقطه نظرات لازم در تهیه گزارشات
15-مشارکت در ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت مصرف انرژی صنایع از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌ها و پایش انرژی و ممیزی به هنگام
16-حمایت فنی و مشاوره‌ای از ظرفیت‌‌سازی و توسعه مشاوران داخلی حوزه فناوریهای مرتبط سازمان و مشارکت و تعامل نزدیک با آنها
17-تهیه و تدوین برنامه‌ها و حمایت‌های راهبردی از ورود شرکت های مشاور توانمند داخلی دارای صلاحیت جهت ورود به بازارهای بین‌المللی
18-ایجاد ساز و کار نظام‌‌مند و انجام فرآیندهای مورد نیاز (انجام فراخوان) جهت انتخاب مشاوران ذیصلاح حوزه تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی
19-تدوین بانک اطلاعاتی و ایجاد بستر نرم‌افزاری دسترسی به شرکت های دارای صلاحیت حوزه فناوریهای مرتبط در جهت تسهیل ارتباط سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح

عناوین طرح های پژوهشی پیشنهادی در حوزه نظارت بر نیروگاه های تجدیدپذیر