به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

به منظور شفاف سازی وظایف و برنامه های سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، موارد زیر را به استحضار متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی تجدیدپذیر و پاک می رساند:
1)سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) یک شرکت دولتی است و صد در صد سهام آن متعلق به دولت می باشد و هیچ گونه نمایندگی در داخل و خارج کشور ندارد.

2)احداث نیروگاه های پاک و تجدیدپذیر جدید با بودجه دولتی در دستور کار ساتبا قرار ندارد و این سازمان توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در کشور را از طریق بخش خصوصی ترویج می نماید. همچنین امکان اعطای نمایندگی برای عقد تفاهم نامه یا صدور مجوز یا فراهم آوردن زمینه های آن از سوی این سازمان با هیچ شرکت و موسسه داخلی و یا خارجی وجود ندارد و فقط صاحبان امضای مجاز شرکت حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور را دارند.
3)ساتبا تمام شرایط بروز شده صدور پروانه و عقد قرارداد خرید تضمینی برق و پرداخت صورتحساب های تولید برق را به صورت شفاف و کامل در وب سایت سازمان قرار داده است و حق مساوی برای تمامی متقاضیان اعم از سرمایه گذاران ایرانی و یا خارجی قائل است. متقاضیان محترم می توانند درخواست سرمایه گذاری خود را از طریق وب سایت و ارسال مکاتبات رسمی، به سازمان ارائه نمایند و برای دریافت مجوز هیچگونه هزینه ای از متقاضی دریافت نخواهد شد.
4)در وب سایت سازمان کلیه اطلاعات مورد نیاز متقاضیان سرمایه گذاری وجود دارد، لذا مدیران سازمان ترجیح می دهند بجای ملاقات ها و دیدارهایی که با هدف آشنایی صورت می گیرد به انجام کارهای جاری و رفع مشکلات حادث در سرمایه گذاری بپردازند تا کارها سرعت بیشتری به خود بگیرد. معهذا چنانچه وب سایت سازمان جوابگوی سوالات نباشد یا پیشنهادی برای بهبود جریان امور مطرح باشد فرم مربوط به تقاضای ملاقات را با درج موارد قابل گفتگو تنظیم تا مورد بررسی قرار گرفته و عنداللزوم وقت ملاقات تعیین گردد.
5)این سازمان هیچگونه پروژه اولویت دار با مطالعه فنی و اقتصادی آماده به واگذاری به بخش خصوصی را در اختیار ندارد و کلیه موارد انتخاب سایت و مجوزهایی نظیر اختصاص زمین و اتصال به شبکه و نیز محیط زیست صرفا توسط متقاضی (سرمایه گذار) و به صورت استانی پیگیری می گردد.
6)شرکت های خارجی و سرمایه گذار برای دریافت پروانه اولیه احداث لازم است درخواست رسمی خود را مستقیما از طریق نمایندگی رسمی خود و یا شرکت ثبت شده در ایران به این سازمان ارائه دهند.

فرم اطلاعات مورد نیاز جهت ملاقات متقاضیان با مدیران ساتبا

اگر متقاضی خواهان احداث نیروگاه باشد، قسمت ذیل تکمیل گردد.
اگر متقاضی خواهان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های تجدیدپذیر باشد، قسمت ذیل تکمیل گردد
لطفا موارد زیر را پیوست نمایید:
*
*

شماره پیگیری را وارد کنید.