به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

ارتباط مستقیم با مدیران

سید محمد صادق زاده

معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
 • 88081416
 • 88086970

اکبر شعبانی کیا

معاون فنی و اجرایی
 • 88081417
 • 88086865

جعفر محمدنژادسیگارودی

معاون برنامه ریزی و توسعه
 • 88084731
 • 88362157

محمد شهرابی فراهانی

معاون مالی و پشتیبانی
 • 88363527
 • 88368756

محمد تقی زعفرانچی زاده

مدیر دفتر مشارکت های بخش غیردولتی
 • 88086737
 • 88086737

ناصر اصغری

مدیر دفتر روابط عمومی
 • 88088766
 • 88371628

عدالت تیزپر

مدیر دفتر تحقیق و فناوری های نو
 • 88086922
 • 88086921

محمد رضا چمن آرا

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
 • 88362161
 • 88362162

علی نظری

مدیر دفتر مهندسی
 • 88086590
 • 88360215

محمد ساتکین

مدیر دفتر انرژی باد و امواج
 • 88090209
 • 88578807