به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

آیین نامه ها و قوانین

 

 

 

 

 

مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

 

مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 92

 

مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133ابلاغیه اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر

 

مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق

 

مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری