در راستای احرای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و در سال حمایت از کالای ایرانی، از کلیه سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات نیروگا های تجدیدپذیر و پاک که براساس دستورالعمل حمایت از بومی سازی می توانند از امتیاز فناوری اجزاء و ضریب تشویق در زمینه های دانش فنی، طراحی و یا ساخت بهره مند شوند، دعوت به عمل می آورد ضمن تکمیل فرم های زیر نسبت به ارسال درخواست به این سازمان اقدام نماید.(فرم ها می بایست بصورت تایپ شده ارسال گردد)