توربین های انبساطی

 

 ردیف نام شرکت اطلاعات تماس توضیحات
 1 شرکت نصب نیروی ایران  تهران ، شهر زیبا ، خیابان احمد کاشانی ، خیابان پردیس ، مجتمع پردیس1، واحد 22 ظرفیت سالانه 80