به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از توربین بادی مدل V47-660 Kw شرکت صبانیرو استفاده می نمایند:

ظرفیت تولید نیروگاه بادی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

(1/119) ریال بر کیلووات ساعت

ظرفیت کمتر از MW 1

7410

8291

ظرفیت  MW 1 تاMW 10

5460

6109

ظرفیت بالاتر از MW 10 

مطابق مناقصه=x

x*1/119