به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از توربین 2/5 مگاواتی مدل MWT 2.5-103 شرکت مپنا استفاده می نمایند:

 

ظرفیت تولید نیروگاه بادی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی (1/1) ریال بر کیلووات ساعت

ظرفیت کمتر از MW 50

4200

4620

 ظرفیت بالاتر از MW 50

3400

3740