به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از ماژول فتوولتاییک کریستالی سیلیکونی شرکت تامین انرژی ایرانیان (تابان) از رنج 320 تا 380 وات استفاده می نمایند:

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

1/03=(20% × 15%)+1

ریال بر کیلووات ساعت

با ظرفیت تولید KW 20 و کمتر

10400

10712

با ظرفیت تولیدKW 20  تاKW 100

9100

9373

با ظرفیت تولیدKW 100  تاMW 10

6370

6561

با ظرفیت تولید بیش از MW 10 

مطابق مناقصه=x

x*1/03