به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از اینورتر 5 کیلووات مدل مدل NSI5000-TL و نرم افزار بستر ارتباطی شرکت نیان الکترونیک و ماژول فتوولتاییک کریستالی سیلیکونی شرکت تامین انرژی ایرانیان (تابان) از رنج 320 تا 380 وات استفاده می نمایند:

 

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

1/126=1+0/096+0/03

 ریال بر کیلووات ساعت

با ظرفیت تولید KW 20 و کمتر

10400

11710

با ظرفیت تولیدKW 20  تاKW 100

9100

10247