به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از اینورتر 5 کیلووات مدل TN1-5.0 شرکت توان پژوهان فناور پاسارگاد و ماژول فتوولتاییک کریستالی سیلیکونی شرکت تامین انرژی ایرانیان (تابان) از رنج 320 تا 380 وات استفاده می نمایند:

 

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

1/102=1+0/072+0/03

 ریال بر کیلووات ساعت

با ظرفیت تولید KW 20 و کمتر

10400

11460

با ظرفیت تولیدKW 20  تاKW 100

9100

10028