به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از اینورتر 5 کیلووات مدل NSI5000-TL و نرم افزار بستر ارتباطی شرکت نیان الکترونیک و ماژول فتوولتاییک کریستالی سیلیکونی شرکت سولار صنعت فیروزه از رنج 30 تا 340 وات استفاده می نمایند:

 

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

1/11=1+0/096+0/014

 ریال بر کیلووات ساعت

با ظرفیت تولید KW 20 و کمتر

10400

11544

با ظرفیت تولیدKW 20  تاKW 100

9100

10101